اولین سمینار کاربردی به سوی جهانی شدن، نخستین گام را برای آغاز حرکت در راستای همسویی با شرایط نوین پیش رو با کمک نخبگان علمی و کارآفرینی برتر کشور، برداشته است. در این سمینار، طی چهار روز مبانی اساسی در حوزه مدیریت استراتژیک توسط اساتید برجسته دانشگاه های برتر کشور آقایان دکتر مجتبی امیری، دکتر وحید ناصحی فر، دکتر محمدحامد خانمحمدی، دکتر شهریار شفیعی، دکتر امید نصراله مازندرانی، مهدی برآسود و خانم ها دکتر فرانک جواهردشتی و سیما شعبانی مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهند گرفت و درنهایت به صورت کاربردی در حوزه های مختلف کسب و کار الگوسازی خواهند شد، همچنین پنل های تخصصی - تحلیلی کارآفرینی با حضور چهره های شناخته شده کارآفرین آقایان:

مهندس عباس ایروانی( مدیرعامل هلدینگ عظام) ، سید مرتضی مرتضوی(مدیر عامل مجموعه عظام) ، مهندس قصایی(مدیر عامل چینی زرین ایران)، مهندس مهرداد احمدی (مدیر عامل شرکت فرنام)و ... ، که از حامیان رویدادهای علمی -پژوهشی می باشند، برگزار خواهد شد.

با حضور مهندس حمیدرضا خانپور مدیر کل سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان تهران (ریاست شورای سیاست گذاری)

سخنران روز اول:

با حضور حاج عباس ایروانی کارآفرین برتر

سخنران روزدوم:

با حضور سید مرتضی مرتضوی

 

امروزه در شرایطی که جوامع با شتابی شدید به سمت جهانی شدن پیش میروند ، چگونه میتوان برای حضور موثر و کارا در چنین وضعیت پرتلاطم و متحول با کمک تجربیات اندوخته شده به مواجهه با این تهدیدات پرداخت؟

به همراه کارآفرین برتر حاج عباس ایروانی

دیر یا زود، کلیه کسب و کارها حتی موفقترین آنها ، میبایست در جریان تغییرات متناسب با شرایط و در جهت مواجهه واقعی با آن به بازآفرینی داشته های یپیشین و بهبود مستمر سازمان خود بپردازند.

توانایی تغییر وضعیت موجود و حرکت به سمت تحول برابر است با انجام کارهای سخت !